​ទៅ​មើល​សួន​កម្សាន្ត​​​​​​ទាំង​២៥​​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​​​ខ្លាំង​ជាង​គេ​​​​លើ​ពិភព​លោក​

របាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនសំណង់វិស្វកម្ម AECOM រួមជាមួយសមាគមសួនកម្សាន្តអន្តរជាតិបានបង្ហាញពីចំណាត់ថ្នាក់សួនដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសាធារណជនទៅចូលកម្សាន្ត។

​ទៅ​មើល​សួន​កម្សាន្ត​​​​​​ទាំង​២៥​​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​​​ខ្លាំង​ជាង​គេ​​​​លើ​ពិភព​លោក​

តាមរបាយការណ៍ខាងលើនោះបានបង្ហាញសួនកម្សាន្តទាំង២៥ ដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង ។ក្នុងនោះចំណាត់លេខ១ បានទៅលើ សួន Magic Kingdom at Walt Disney World ក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមានមនុស្សចូលទស្សនាប្រមាណ ២០,៥លាននាក់ (ក្នុងឆ្នាំ២០១៥) ។

ចំណែកចំណាត់ថ្នាក់លេខពីរបានទៅលើ សួន Disneyland ក្នុងទីក្រុង Anaheim រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក មានចំនួនអ្នកចូលទស្សនាកម្សាន្តប្រហែល ១៨,៣ លាននាក់ (២០១៥) ដែលតាមពីក្រោយដោយចំណាត់ថ្នាក់លេខបី ជាសួនកម្សាន្តនៅអាស៊ី Tokyo Disneyland ក្នុងទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន ដែលមានភ្ញៀវចូលកម្សាន្តប្រមាណ១៦លាននាក់ (២០១៥) ។ ដោយចំណាត់ថ្នាក់ជាបន្តបន្ទាប់បានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

​ទៅ​មើល​សួន​កម្សាន្ត​​​​​​ទាំង​២៥​​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​​​ខ្លាំង​ជាង​គេ​​​​លើ​ពិភព​លោក​

១. Magic Kingdom at Walt Disney World  រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិក

​ទៅ​មើល​សួន​កម្សាន្ត​​​​​​ទាំង​២៥​​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​​​ខ្លាំង​ជាង​គេ​​​​លើ​ពិភព​លោក​

២. Disneyland ក្រុង Anaheim សហរដ្ឋអាមេរិក

​ទៅ​មើល​សួន​កម្សាន្ត​​​​​​ទាំង​២៥​​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​​​ខ្លាំង​ជាង​គេ​​​​លើ​ពិភព​លោក​

៣. Tokyo Disneyland ក្រុងតូក្យូ ជប៉ុន

​ទៅ​មើល​សួន​កម្សាន្ត​​​​​​ទាំង​២៥​​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​​​ខ្លាំង​ជាង​គេ​​​​លើ​ពិភព​លោក​

៤. Universal Studios Japan ក្រុងអូសាកា ជប៉ុន

​ទៅ​មើល​សួន​កម្សាន្ត​​​​​​ទាំង​២៥​​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​​​ខ្លាំង​ជាង​គេ​​​​លើ​ពិភព​លោក​

៥. Tokyo Disney Sea តូក្យូ ជប៉ុន

​ទៅ​មើល​សួន​កម្សាន្ត​​​​​​ទាំង​២៥​​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​​​ខ្លាំង​ជាង​គេ​​​​លើ​ពិភព​លោក​

៦. Epcot at Walt Disney World រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិក

​ទៅ​មើល​សួន​កម្សាន្ត​​​​​​ទាំង​២៥​​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​​​ខ្លាំង​ជាង​គេ​​​​លើ​ពិភព​លោក​ ​ទៅ​មើល​សួន​កម្សាន្ត​​​​​​ទាំង​២៥​​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​​​ខ្លាំង​ជាង​គេ​​​​លើ​ពិភព​លោក​ ​ទៅ​មើល​សួន​កម្សាន្ត​​​​​​ទាំង​២៥​​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​​​ខ្លាំង​ជាង​គេ​​​​លើ​ពិភព​លោក​ ​ទៅ​មើល​សួន​កម្សាន្ត​​​​​​ទាំង​២៥​​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​​​ខ្លាំង​ជាង​គេ​​​​លើ​ពិភព​លោក​ ​ទៅ​មើល​សួន​កម្សាន្ត​​​​​​ទាំង​២៥​​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​​​ខ្លាំង​ជាង​គេ​​​​លើ​ពិភព​លោក​

ប្រភព៖ sabay

  • ​ទៅ​មើល​សួន​កម្សាន្ត​​​​​​ទាំង​២៥​​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​​​ខ្លាំង​ជាង​គេ​​​​លើ​ពិភព​លោក​已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/05/31  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: