ការស្លាប់​របស់​ទារក​ជនភៀសខ្លួន​ម្នាក់ទៀត ធ្វើឱ្យ​អឺរ៉ុប​ឈឺក្បាល​លើក​ទី​ពីរ​

dnt-news : ​រូបភាព​មួយ​នៃ​ការស្លាប់​របស់​ទារក​ដែលជា​កូនប្រុស​របស់​ជនភៀសខ្លួន​ស៊ី​រី​ម្នាក់ទៀត ត្រូវបាន​រកឃើញ​នៅលើ​ផ្ទៃសមុទ្រ មេ​ឌី​ទែ​រ៉ា​ណេ ដែល​ត្រូវបាន​បង្ហោះ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ី​ន​ធើ​ណេ​ត ដោយ​ក្រុម​សកម្មជន​មនុស្សធម៌​មួយក្រុម ដែល​ធ្វើការ​លើ​ការសង្គ្រោះ​ជនភៀសខ្លួន​តាម​សមុទ្រ ។ ការ​បង្ហោះ​រូបភាព​នោះ គឺ