ក្រសួង​ការងារ​ បើក​សិក្ខាសាលា​ ស្ដីពី​ការ​លើក​កម្ពស់​​វិជ្ជាជីវៈ ​នៅ​កម្ពុជា

ក្រសួង​ការងារ​ បើក​សិក្ខាសាលា​ ស្ដីពី​ការ​លើក​កម្ពស់​​វិជ្ជាជីវៈ ​នៅ​កម្ពុជាភ្នំពេញ​ ៖​ នៅ​សណ្ឋាគារ​ភ្នំពេញ​នៅ​វេលា​ម៉ោង​៩​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៣១​ ខែឧសភា ​ឆ្នាំ​២០១៦​ ក្រសួង​ការងារ​និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ ​បាន​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ស្តី​ការ​លើក​កម្ពស់​ទំនាក់ទំនង​វិជ្ជាជីវៈ​នៅ​ប្រទេ​ស​កម្ពុជា​ ក្រោម​អធិបតីភាព​ លោក ​អុំ មាន ​រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​ការងារ ​និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជា​ជី​វៈ​៕​

ក្រសួង​ការងារ​ បើក​សិក្ខាសាលា​ ស្ដីពី​ការ​លើក​កម្ពស់​​វិជ្ជាជីវៈ ​នៅ​កម្ពុជា