សម្ដេច ហ៊ុន សែន បញ្ជា​ឲ្យ​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច បិទ​មណ្ឌល​ព្រៃ​ស្ពឺ បើ​មាន​ភាពមិនប្រក្រតី​ និពន្ធដោយ : រឿន ភារុន       May-31-2016, 10:09 am         5740

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 012 900 132 - 010 299 377សម្ដេច ហ៊ុន សែន បញ្ជា​ឲ្យ​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច បិទ​មណ្ឌល​ព្រៃ​ស្ពឺ បើ​មាន​ភាពមិនប្រក្រតី​