អ្នក​វិនិយោគ​៣ប្រទេស​ បោះ​ទុន ​១៤៥​លាន​ សង់​សណ្ឋាគារ​កម្ពស់​ ៤១​ជាន់​ នៅ​កម្ពុជា

អ្នក​វិនិយោគ​៣ប្រទេស​ បោះ​ទុន ​១៤៥​លាន​ សង់​សណ្ឋាគារ​កម្ពស់​ ៤១​ជាន់​ នៅ​កម្ពុជាភ្នំពេញ ៖ អ្នក​វិយោគ​ទុន​មកពី​ប្រទេស​ចិន តៃវ៉ាន់​ និង​សឹង្ហ​បុរី​ បាន​បោះ​ទុន​ប្រមាណ​ ១៤៥​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ វិនិយោគ​លើ​សណ្ឋាគារ​កម្ពស់​៤១​ជាន់​ នៅ​ខណ្ឌ​៧​មករា​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

គម្រោង​សាងសង់​សណ្ឋាគារ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​កាលពី​វេលា​ម៉ោង​៩​ និង​៣០​នាទី​ថ្ងៃទី​៣១​ ខែ​ឧសភា​នៅ​ការិយាល័យ​ក្រុមហ៊ុន មូល​ហេតុ​ដែល​អ្នក​វិនិយោគ​ទុន​ ទាំង៣​ប្រទេស​សាងសង់​សណ្ឋាគារ​នៅ​កម្ពុជា​នេះ​ ដោយសារតែ​មើល​ឃើញ​ពី​ស្ថានភាព​នយោបាយ​ល្អ​ប្រសើរ​ និង​មានការកើន​ឡើង​នៃវិស័យ​ទេសចរណ៍ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៕

អ្នក​វិនិយោគ​៣ប្រទេស​ បោះ​ទុន ​១៤៥​លាន​ សង់​សណ្ឋាគារ​កម្ពស់​ ៤១​ជាន់​ នៅ​កម្ពុជា
អ្នក​វិនិយោគ​៣ប្រទេស​ បោះ​ទុន ​១៤៥​លាន​ សង់​សណ្ឋាគារ​កម្ពស់​ ៤១​ជាន់​ នៅ​កម្ពុជា

អ្នក​វិនិយោគ​៣ប្រទេស​ បោះ​ទុន ​១៤៥​លាន​ សង់​សណ្ឋាគារ​កម្ពស់​ ៤១​ជាន់​ នៅ​កម្ពុជា