ភោជនីយដ្ឋាន​អាសអាភាស​មួយ​នៅ​ចិន​កំពុង​ទទួល​ការចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​

Videos


ថ្មីៗនេះភោជនីយដ្ឋានចម្លែកមួយនៅក្នុងប្រទេសចិន បានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម ព្រោះតែការរៀបចំតុបតែងផ្នែកខាងក្នុងក៏ដូចជាឯកសណ្ឋានបុគ្គលិកនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយនេះមានលក្ខណៈអាសអាភាស ។ 

ភោជនីយដ្ឋាន​អាសអាភាស​មួយ​នៅ​ចិន​កំពុង​ទទួល​ការចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​

យោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា ភោជនីយដ្ឋានដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខាងលើមានឈ្មោះថា «Ke’er» (壳儿) គឺជាភោជនីយដ្ឋានបង្ហាញពីអារម្មណ៍សិច ដែលចាប់បើកដំណើរការកាលពីឆ្នាំមុនដោយស្ត្រីវ័យ ២៧ ឆ្នាំ ម្នាក់ឈ្មោះ លូ លូ (Lu Lu) ។ អ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេនោះ គឺឯកសណ្ឋានរបស់បុគ្គលិកផ្ទាល់តែម្ដង ដោយពួកគេម្នាក់ៗបានយកដើមទ្រូងក្លែងក្លាយមកពាក់ដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អតិថិជន មិនតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែកែវស្រា និង វត្ថុដាក់តាំងផ្សេងៗក៏មានលក្ខណៈអាស់អាភាសដែរ ។ 

ភោជនីយដ្ឋាន​អាសអាភាស​មួយ​នៅ​ចិន​កំពុង​ទទួល​ការចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​

ខាងក្រោមនេះ គឺជាទិដ្ឋភាពមួយចំនួនរបស់ភោជនីយដ្ឋាន «Ke’er» ដែលបានថតដោយក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន ។ ចង់ដឹងថា ភោជនីយដ្ឋានអាសអាភាសនេះមានលក្ខណៈបែបណា សូមមើលការបង្ហាញជូនទាំងអស់គ្នា ៕ (ប្រភព សៀងហៃអ៊ីស) កុសល 

ភោជនីយដ្ឋាន​អាសអាភាស​មួយ​នៅ​ចិន​កំពុង​ទទួល​ការចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​
ភោជនីយដ្ឋាន​អាសអាភាស​មួយ​នៅ​ចិន​កំពុង​ទទួល​ការចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​
ភោជនីយដ្ឋាន​អាសអាភាស​មួយ​នៅ​ចិន​កំពុង​ទទួល​ការចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​
ភោជនីយដ្ឋាន​អាសអាភាស​មួយ​នៅ​ចិន​កំពុង​ទទួល​ការចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​
ភោជនីយដ្ឋាន​អាសអាភាស​មួយ​នៅ​ចិន​កំពុង​ទទួល​ការចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​
ភោជនីយដ្ឋាន​អាសអាភាស​មួយ​នៅ​ចិន​កំពុង​ទទួល​ការចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​
ភោជនីយដ្ឋាន​អាសអាភាស​មួយ​នៅ​ចិន​កំពុង​ទទួល​ការចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​
ភោជនីយដ្ឋាន​អាសអាភាស​មួយ​នៅ​ចិន​កំពុង​ទទួល​ការចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​
ភោជនីយដ្ឋាន​អាសអាភាស​មួយ​នៅ​ចិន​កំពុង​ទទួល​ការចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​
ភោជនីយដ្ឋាន​អាសអាភាស​មួយ​នៅ​ចិន​កំពុង​ទទួល​ការចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​
ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត