ចិន​និយាយថា រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារជាតិ​អាមេរិក​នៅសល់​កម្អែល​ស​ង្គ្រា​ម​ត្រជាក់​ និពន្ធដោយ : តន ចាន់​រិ​ទ្ធា​រ៉ា       May-31-2016, 3:40 pm         2839

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 012 900 132 - 010 299 377ចិន​និយាយថា រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារជាតិ​អាមេរិក​នៅសល់​កម្អែល​ស​ង្គ្រា​ម​ត្រជាក់​