ក្រសួង​សាធារណការ ពិន័យ​បាន​ប្រា​ក់ជាង​៤៣​លាន​រៀល​ពី​រថយន្ត​ដឹក​លើស​ទម្ងន់ ក្នុងពេល​៣​ថ្ងៃ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       May-31-2016, 9:59 pm         2404

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 012 900 132 - 010 299 377ក្រសួង​សាធារណការ ពិន័យ​បាន​ប្រា​ក់ជាង​៤៣​លាន​រៀល​ពី​រថយន្ត​ដឹក​លើស​ទម្ងន់ ក្នុងពេល​៣​ថ្ងៃប្រភពរូប៖ ហ្វេសប៊ុកក្រសួងសាធារណការ