រ៉េ​បេ​កា លីម ប្រឡូក​នៅក្នុង​ភាពយន្ត​កូនកាត់​ហ្វ៊ី​លី​ពិន អាម៉េរិក និង​សិង្ហ​បុរី​

dnt-news : ​រ៉េ​បេ​កា លីម (Rebecca Lim) តារាភាពយន្ត​ដែល​កំពុង​តែមាន​មានការ​ទទួលស្គាល់​នៅក្នុង​ក្រុមហ៊ុន មេ​ឌៀ​ខ​ប នៅ​សិង្ហ​បុរី គឺ​ត្រូវបាន​គេ​ដឹងថា កំពុងតែ​ប្រឡូក​នៅក្នុង​ភាពយន្ត​កាត់​បី​សញ្ជាតិ គឺ​ហ្វ៊ី​លី​ពី​ន អាម៉េរិក និង​សិង្ហ​បុរី​។​