ឈាវ បូរ៉ា​៖ លេងអុក មានគុណ​សម្បត្តិ និង​គុណវិបត្តិ ប៉ុន្ដែ​អាស្រ័យ​លើ​អ្នកលេង​

(​ភ្នំពេញ​)៖ បច្ចុប្បន្ន​មាន​មហាជន​មួយចំនួនធំ កំពុង​ចាប់អារម្មណ៍​លើ​ការលេង​អុក​បែប​លក្ខណៈ​កម្សាន្ដ និង​មាន​ប្រកួតប្រជែង​ផងដែរ ។ ជាមួយគ្នា​នោះ​មាន​អ្នកខ្លះ បាន​ព្យាយាម​ហ្វឹកហាត់​លេង ដើម្បី​បង្កើន​សមត្ថភាព សម្រាប់​ត្រៀម​ចូលរួម​ប្រកួត​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ផ្សេងៗ ហើយ​មាន​អ្នកខ្លះ បាន​ងប់ងុល​លេង​ភ្លេច​បាយ