ក្រសួងកសិកម្ម​សម្រេច​ផ្ទេរ​ព្រៃ​ការពារ និង​ដី​សម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច​ឱ្យ​ក្រសួងបរិស្ថាន​គ្រប់គ្រង​

​ភ្នំពេញៈ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់​និង​នេសាទ បានធ្វើ​ពិធី​ផ្សព្វផ្សាយ និង​អនុវត្តតាម​អនុក្រឹត្យ​លេខ ៦៩ អនក្រ​.​បក​ចុះ​ថ្ងៃទី​២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៦ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ស្តីពី​ការផ្ទេរ​ព្រៃ​ការពារ តំបន់​អភិរក្ស​ព្រៃឈើ តំបន់​ព្រៃ​ផ្តល់​ផល និង​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច និង​លិខិតបទដ្ឋាន​គតិយុត្តិ ពា