សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាននិងកំពុង​ដំឡើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរថ្មី ​នៅ​មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម​

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាននិងកំពុង​ដំឡើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរថ្មី ​នៅ​មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម​ភ្នំពេញ ៖ ដើម្បី​បង្ក​លក្ខណ​:​ងាយស្រួល​ដល់ ប្រជាពលរដ្ឋ​ជា​អ្នកដំណើរ ក្នុង​ការ​គោរព ច្បាប់​ចរាចរ និង​ម្យ៉ាងទៀត​ដើម្បី​ជា​ការ​លើក​សោ​ភណ្ឌ​ភាព រាជធានី​ភ្នំពេញ​ផង​ដែរ នោះ​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ដំឡើង​ ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរ​ថ្មី​នៅ​កំណាត់​ផ្លូវ​នានា នៅ​ក្នុង​ក្រុង​ជាច្រើន​ហើយ​ដែរ។

ជាក់ស្តែង​នៅ​ថ្ងៃទី​០១​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦ សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាននិងកំពុង តម្លើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរ​ថ្មី នៅ​មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម ចាប់ពី​រមណីយដ្ឋាន​វ​ត្ត​ភ្នំ រហូតដល់​ស្ពាន​អាកាស​ក្បាលថ្នល់ ស្រប​ពេល​ដែល​ក្នុង​ផែនការ​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ នឹង តម្លើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរ​ថ្មី សរុប​ចំនួន ៥.០០០​ស្លាក​នោះ​។

មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា នៅ​ថ្ងៃទី​០១​ខែ មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦ សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​នឹង​កំពុង​​ដំឡើង​​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរ​ថ្មី នៅ​មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម ចាប់ពី​រមណីយដ្ឋាន​វ​ត្ត​ភ្នំ​ដល់ ស្ពាន​អាកាស​ក្បាលថ្នល់​។

គួរ​បញ្ជាក់​ថា ក្នុង​ផែនការ​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ នឹង​ដំឡើង​​ស្លាក​សញ្ញា ចរាចរ​ថ្មី សរុប​ចំនួន ៥.០០០​ស្លាក​៕

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាននិងកំពុង​ដំឡើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរថ្មី ​នៅ​មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម​

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាននិងកំពុង​ដំឡើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរថ្មី ​នៅ​មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម​