ចៅប្រុស​លោក​ស៊ីន ស៊ី​សាមុត ទទួលបាន​សិទ្ធិ​គ្រប់គ្រង​បទ​ចម្រៀង​៥៧​បទ​

dnt-news :​ ក្រសួង​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រសិល្បៈ កាលពី​ថ្ងៃទី​២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ បានប្រគល់​សិទ្ធិ​គ្រប់គ្រង​មរតកសាសន៍​បទ​ចម្រៀង​ជា​ស្នាដៃ​និពន្ធ​របស់លោក​ស៊ីន ស៊ី​សាមុត ឲ្យ​ទៅ​ចៅប្រុស​របស់លោក​ឈ្មោះ​ស៊ីន សេដ្ឋ​កុល តាម​ការស្នើសុំ ។