ប៉ាប៉ា​ធ្វើ​បាប​អូន​ណាស់ ឈប់​ស្រលាញ់​ប៉ា​ហើយ

រូបភាពខាងក្រោមនេះគឺជាភស្តុតាងដែលអាចបញ្ជាក់ថាប៉ាប៉ាមួយចំនួនពិតជាគ្មានជំនាញក្នុងការមើលថែរក្សាក្មេងតូចពិតប្រាកដមែន។ ជាការពិតណាស់អ្នកដែលអាចមើលថែរក្សាក្មេងតូចបានល្អបំផុតមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះគឺម៉ាក់ម៉ាក់របស់ពួកគេ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពដែលកំប្លែងបំផុតនៅពេលដែលប៉ាប៉ាមើលថែក្មេងតូច៖

ប៉ាប៉ា​ធ្វើ​បាប​អូន​ណាស់ ឈប់​ស្រលាញ់​ប៉ា​ហើយ

កូនត្រូវដឹងអោយច្បាស់ថាកូនចង់ធ្វើអ្វីពេលកូនធំឡើង
ប៉ាប៉ា​ធ្វើ​បាប​អូន​ណាស់ ឈប់​ស្រលាញ់​ប៉ា​ហើយ

កូនធ្វើអីធ្វើទៅ ប៉ាអស់កម្លាំងណាស់សុំគេងហើយ
ប៉ាប៉ា​ធ្វើ​បាប​អូន​ណាស់ ឈប់​ស្រលាញ់​ប៉ា​ហើយ

ប៉ារបស់ក្មេងនេះច្បាស់ជាហ្វេនរបស់ស៊ុបភឺមេនហើយ
ប៉ាប៉ា​ធ្វើ​បាប​អូន​ណាស់ ឈប់​ស្រលាញ់​ប៉ា​ហើយ

នេះប្រហែលជាម៉ាក់របស់គេបង្រៀនគេបានល្អណាស់ហើយ
ប៉ាប៉ា​ធ្វើ​បាប​អូន​ណាស់ ឈប់​ស្រលាញ់​ប៉ា​ហើយ

អនុវត្ត WWE លើកូនរបស់គាត់
ប៉ាប៉ា​ធ្វើ​បាប​អូន​ណាស់ ឈប់​ស្រលាញ់​ប៉ា​ហើយ

និយាយមើលថានរណាមើលថែនរណាអោយប្រាកដ
ប៉ាប៉ា​ធ្វើ​បាប​អូន​ណាស់ ឈប់​ស្រលាញ់​ប៉ា​ហើយ

ប៉ាប៉ាហាអូនខ្លាច
ប៉ាប៉ា​ធ្វើ​បាប​អូន​ណាស់ ឈប់​ស្រលាញ់​ប៉ា​ហើយ

ប៉ាប៉ាអើយដាក់ខុសហើយ
ប៉ាប៉ា​ធ្វើ​បាប​អូន​ណាស់ ឈប់​ស្រលាញ់​ប៉ា​ហើយ

ប៉ាប៉ាថតរូបរហូត
ប៉ាប៉ា​ធ្វើ​បាប​អូន​ណាស់ ឈប់​ស្រលាញ់​ប៉ា​ហើយ

កូនមិនមែនជារបស់សម្រាប់ពិសោធន៍ទេប៉ាប៉ា
ប៉ាប៉ា​ធ្វើ​បាប​អូន​ណាស់ ឈប់​ស្រលាញ់​ប៉ា​ហើយ

ប៉ាចាត់ទុកខ្ញុំជាអ្វីទៅប៉ា
ប៉ាប៉ា​ធ្វើ​បាប​អូន​ណាស់ ឈប់​ស្រលាញ់​ប៉ា​ហើយ

Dota Dota ខានលេងមួយថ្ងៃមិនបានទេហ្អីប៉ា
ប៉ាប៉ា​ធ្វើ​បាប​អូន​ណាស់ ឈប់​ស្រលាញ់​ប៉ា​ហើយ

អុញនោះ!
ប៉ាប៉ា​ធ្វើ​បាប​អូន​ណាស់ ឈប់​ស្រលាញ់​ប៉ា​ហើយ

ឱ! ខ្ញុំអើយខ្ញុំ!
ប៉ាប៉ា​ធ្វើ​បាប​អូន​ណាស់ ឈប់​ស្រលាញ់​ប៉ា​ហើយ

ហាហាហា
ប៉ាប៉ា​ធ្វើ​បាប​អូន​ណាស់ ឈប់​ស្រលាញ់​ប៉ា​ហើយ

គេងខុសកន្លែងហើយប៉ា
ប៉ាប៉ា​ធ្វើ​បាប​អូន​ណាស់ ឈប់​ស្រលាញ់​ប៉ា​ហើយ

កូនសម្លាញ់ប៉ាសុំបង្ហើយដៃសិន

ដោយៈ Gemini Fleta
ប្រភពៈ


  • ប៉ាប៉ា​ធ្វើ​បាប​អូន​ណាស់ ឈប់​ស្រលាញ់​ប៉ា​ហើយ已关闭评论
  • 25 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/02  Category:បច្ចេកវិទ្យា
Tags: