មើល​សម្រស់​ពិត​របស់​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ៗ​១៥រូប​ពេល​មិន​ផាត់​មុខ

ស្ទើរ​តែ​គ្រប់​ពេល​ទៅ​ហើយ ដែល​យើង​បាន​ឃើញ​សម្រស់​​ផ្ទៃ​មុខ​ស្រស់​ស្អាត​របស់​តារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​ក្រោយ​ពេល​ផាត់​ម្សៅ​ក្រែម។ ចុះ​នៅ​ពេល​ដែល​គ្មាន Make Up ផ្ទៃ​មុខ​របស់​ពួក​គេ​នៅ​តែ​ស្រស់​ស្អាត​ដូច​រាល់​ដង​ដែរ​ឬ​យ៉ាង​ណា? ចង់​ដឹង​សូម​ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា​តែ​ម្ដង៖​​

 

១. Aum Patchrapa

មើល​សម្រស់​ពិត​របស់​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ៗ​១៥រូប​ពេល​មិន​ផាត់​មុខ

 

២. Compoo Araya

មើល​សម្រស់​ពិត​របស់​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ៗ​១៥រូប​ពេល​មិន​ផាត់​មុខ

 

៣. Mai Davika

មើល​សម្រស់​ពិត​របស់​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ៗ​១៥រូប​ពេល​មិន​ផាត់​មុខ

 

៤. Min Peechaya

មើល​សម្រស់​ពិត​របស់​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ៗ​១៥រូប​ពេល​មិន​ផាត់​មុខ

 

៥. Kwan Usamanee

មើល​សម្រស់​ពិត​របស់​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ៗ​១៥រូប​ពេល​មិន​ផាត់​មុខ

 

៦. Yaya Urassaya

មើល​សម្រស់​ពិត​របស់​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ៗ​១៥រូប​ពេល​មិន​ផាត់​មុខ

 

៧. Kimberly

មើល​សម្រស់​ពិត​របស់​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ៗ​១៥រូប​ពេល​មិន​ផាត់​មុខ

 

៨. Pooklook Fonthip

មើល​សម្រស់​ពិត​របស់​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ៗ​១៥រូប​ពេល​មិន​ផាត់​មុខ

 

៩. Pancake Khemanit

មើល​សម្រស់​ពិត​របស់​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ៗ​១៥រូប​ពេល​មិន​ផាត់​មុខ

 

១០. Margie Rasri

មើល​សម្រស់​ពិត​របស់​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ៗ​១៥រូប​ពេល​មិន​ផាត់​មុខ

 

១១. Janie Tienphosuwan

មើល​សម្រស់​ពិត​របស់​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ៗ​១៥រូប​ពេល​មិន​ផាត់​មុខ

 

១២. Taew Nataporn

មើល​សម្រស់​ពិត​របស់​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ៗ​១៥រូប​ពេល​មិន​ផាត់​មុខ

 

១៣. Poo Praiya

មើល​សម្រស់​ពិត​របស់​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ៗ​១៥រូប​ពេល​មិន​ផាត់​មុខ

 

១៤. Ploy Chermarn

មើល​សម្រស់​ពិត​របស់​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ៗ​១៥រូប​ពេល​មិន​ផាត់​មុខ

 

១៥. Jui Warattaya

 

មើល​សម្រស់​ពិត​របស់​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ៗ​១៥រូប​ពេល​មិន​ផាត់​មុខ

 

 

តើ​តារា​ស្រី​រូប​ណា​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ​ពេល​មិន​ផាត់​មុខ?

 

ចុចអាន៖តារា​ឯក​ស្រី​កូន​កាត់៨រូប​ ដែល​​​ល្បី​លេចធ្លោ​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ជំនាន់​​

ចុចអាន៖សម្រស់​ខុស​ប្លែក​​របស់​​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ៗ ​ពី​មុន​និង​ឥលូវ​

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ kapook