ស្បែក​ជើង​កីឡា​១១​ម៉ូដ ដែល​​ស៊ី​គ្នា​ជាមួយ​ខោ Jogger

Jogger ជា​ប្រភេទ​ខោ​ដែល​យុវវ័យ​កំពុង​ត្រូវចិត្ត ប៉ុន្តែ​មុន​នឹង​សម្រេច​ទិញ​ខោ​នេះ​អ្នក​គួរ​តែ​ចេះ​ជ្រើសរើស​ស្បែកជើងពាក់​​ឲ្យ​សមគ្នា​មួយ​វា​ផង​ដែរ។ យ៉ាណាមិញ គេហទំព័រ theshoegame បាន​បង្ហាញ​រូបភាព​គំរូ​ជាច្រើន​​នៃ​​ប្រភេទ​ស្បែក​ជើង​​កីឡា​ដែល​ពាក់​ទៅ​សមគ្នា​ជាមួយ​ខោ​ Joggerនេះ។ នៅ​ធ្វើ​អី​ទៀត​ Scroll​ ចុះ​ក្រោម​មើល​រូប​ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

ស្បែក​ជើង​កីឡា​១១​ម៉ូដ ដែល​​ស៊ី​គ្នា​ជាមួយ​ខោ Jogger

 

ស្បែក​ជើង​កីឡា​១១​ម៉ូដ ដែល​​ស៊ី​គ្នា​ជាមួយ​ខោ Jogger

 

ស្បែក​ជើង​កីឡា​១១​ម៉ូដ ដែល​​ស៊ី​គ្នា​ជាមួយ​ខោ Jogger

 

ស្បែក​ជើង​កីឡា​១១​ម៉ូដ ដែល​​ស៊ី​គ្នា​ជាមួយ​ខោ Jogger

 

ស្បែក​ជើង​កីឡា​១១​ម៉ូដ ដែល​​ស៊ី​គ្នា​ជាមួយ​ខោ Jogger

 

ស្បែក​ជើង​កីឡា​១១​ម៉ូដ ដែល​​ស៊ី​គ្នា​ជាមួយ​ខោ Jogger

 

ស្បែក​ជើង​កីឡា​១១​ម៉ូដ ដែល​​ស៊ី​គ្នា​ជាមួយ​ខោ Jogger

 

ស្បែក​ជើង​កីឡា​១១​ម៉ូដ ដែល​​ស៊ី​គ្នា​ជាមួយ​ខោ Jogger

 

ស្បែក​ជើង​កីឡា​១១​ម៉ូដ ដែល​​ស៊ី​គ្នា​ជាមួយ​ខោ Jogger

 

ស្បែក​ជើង​កីឡា​១១​ម៉ូដ ដែល​​ស៊ី​គ្នា​ជាមួយ​ខោ Jogger

 

ស្បែក​ជើង​កីឡា​១១​ម៉ូដ ដែល​​ស៊ី​គ្នា​ជាមួយ​ខោ Jogger

 

ចុចអាន៖ពាក់​អាវ​បែបណា​ឲ្យ​សម​ជាមួយ​ខោ Jogger ដែល​កំពុង​ពេញ​និយម?

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ theshoegame