អ្នកភូមិ​កោះកុង​ទាមទារ​សំណង​សមស្រប​ជាង​មុន​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ និពន្ធដោយ : ហ៊ុល រស្មី VOA       June-02-2016, 8:19 am         1480

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 -092 299 377អ្នកភូមិ​កោះកុង​ទាមទារ​សំណង​សមស្រប​ជាង​មុន​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​