សម្ដេច ហ៊ុន សែន​៖ កម្ពុជា​ត្រូវតែ​ពង្រឹង​នយោបាយ​ការទូត​ជាមួយ​ប្រទេស​ក្នុង​ពិភពលោក​ និពន្ធដោយ : ធឿន បញ្ញាឬទិ្ធ       June-02-2016, 9:53 am         4002

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 -092 299 377សម្ដេច ហ៊ុន សែន​៖ កម្ពុជា​ត្រូវតែ​ពង្រឹង​នយោបាយ​ការទូត​ជាមួយ​ប្រទេស​ក្នុង​ពិភពលោក​