លោក អង្គ វង្ស​វ​ឌ្ឍ​នា​ថា ច្បាប់​កម្ពុជា​រីកចម្រើន តែ​ពលរដ្ឋ​ហាក់​មិនសូវ​យល់​ និពន្ធដោយ : ម៉ៅ សុផា       June-02-2016, 10:26 am         1159

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 -092 299 377លោក អង្គ វង្ស​វ​ឌ្ឍ​នា​ថា ច្បាប់​កម្ពុជា​រីកចម្រើន តែ​ពលរដ្ឋ​ហាក់​មិនសូវ​យល់​