បន្ទប់​សម្ងាត់​​លើ​យន្តហោះ​ ​មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ដឹង​

រាល់​យន្តហោះ​ ​ដែល​មាន​ទំហំ​ធំ​ ​និង​ហោះ​រយៈ​ពេល​យូរ​ ​គឺ​តែង​តែ​មាន​បន្ទប់​សម្ងាត់​មួយ​សម្រាប់​ឲ្យ​ ​បុគ្គលិក​ ​និង​អាកាសយានិក​ ​សម្រាក​ ​។​

 

បន្ទប់​សម្ងាត់​​លើ​យន្តហោះ​ ​មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ដឹង​

 

​បន្ទប់​នេះ​ ​ភាគ​ច្រើន​មាន​ទី​តាំង​នៅ​​ខាង​លើ​ផ្នែក​ខាង​មុខ​ជួរ​កៅអី​ ​First Class​ ​ឬ​ខាង​លើ​ផ្នែក​ខាង​ក្រោយ​របស់​យន្តហោះ​ ​។​ ​បន្ទប់​ទាំង​នោះ​មិន​មាន​ទំហំ​ធំ​ប៉ុន្មាន​ទេ​ ​ដោយ​វា​ផលិត​ឡើង​សម្រាប់​សម្រាក​ក្នុង​រយៈពេល​ខ្លី​ ​ហើយ​មាន​តែ​បុគ្គលិក​លើ​យន្តហោះ​ទេ​ ​ដែល​មាន​សិទ្ធ​ប្រើ​បន្ទប់​នេះ​ ​។​

 

បន្ទប់​សម្ងាត់​​លើ​យន្តហោះ​ ​មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ដឹង​

 

បន្ទប់​សម្ងាត់​​លើ​យន្តហោះ​ ​មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ដឹង​

 

បន្ទប់​សម្ងាត់​​លើ​យន្តហោះ​ ​មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ដឹង​

 

បន្ទប់​សម្ងាត់​​លើ​យន្តហោះ​ ​មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ដឹង​

 

បន្ទប់​សម្ងាត់​​លើ​យន្តហោះ​ ​មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ដឹង​

 

បន្ទប់​សម្ងាត់​​លើ​យន្តហោះ​ ​មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ដឹង​

 

អាន​បន្ត​ ​៖​​ ការ​លើក​ទឹកចិត្ត​ សំខាន់​បំផុត​សម្រាប់​នារី ចាប់​ជំនាញ​វិទ្យាសាស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ

 

​ប្រែ​សម្រួល​ ​៖​ ​រដ្ឋ​
​ប្រភព​ ​៖​​ techinsider​