អ្នក​និយម​លេង​អ៊ីនធឺណិត​មាន​ការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ជា​ខ្លាំង​ពេល​ឃើញ​គ្រឿង​សង្ហា​រឹម​ផលិត​ពី​ឈើ​គ្រញូង​ដែល​មាន​រហូត​ដល់ 198 លាន​យន់

រទេសចិនគ្រឿងសង្ហារឹមផលិតពីឈើគ្រញូងមួយឈុតត្រូវបានដាក់បង្ហាញក្នុងតម្លៃប្រមាណ 198 លានយន់ ដែលស្មើប្រមាណជាង ៣០ លានដុល្លារអាមេរិក។ទាំងតំលៃ និង ក្បូរក្បាច់រចនារបស់ គ្រឿងសង្ហារឹមផលិតពីឈើគ្រញូងបានធ្វើឲ្យអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង។

អ្នក​និយម​លេង​អ៊ីនធឺណិត​មាន​ការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ជា​ខ្លាំង​ពេល​ឃើញ​គ្រឿង​សង្ហា​រឹម​ផលិត​ពី​ឈើ​គ្រញូង​ដែល​មាន​រហូត​ដល់ 198 លាន​យន់ អ្នក​និយម​លេង​អ៊ីនធឺណិត​មាន​ការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ជា​ខ្លាំង​ពេល​ឃើញ​គ្រឿង​សង្ហា​រឹម​ផលិត​ពី​ឈើ​គ្រញូង​ដែល​មាន​រហូត​ដល់ 198 លាន​យន់ អ្នក​និយម​លេង​អ៊ីនធឺណិត​មាន​ការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ជា​ខ្លាំង​ពេល​ឃើញ​គ្រឿង​សង្ហា​រឹម​ផលិត​ពី​ឈើ​គ្រញូង​ដែល​មាន​រហូត​ដល់ 198 លាន​យន់ អ្នក​និយម​លេង​អ៊ីនធឺណិត​មាន​ការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ជា​ខ្លាំង​ពេល​ឃើញ​គ្រឿង​សង្ហា​រឹម​ផលិត​ពី​ឈើ​គ្រញូង​ដែល​មាន​រហូត​ដល់ 198 លាន​យន់

ប្រភព ៖ 

ប្រែសម្រួល ៖ រាជសីហ៍


  • អ្នក​និយម​លេង​អ៊ីនធឺណិត​មាន​ការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ជា​ខ្លាំង​ពេល​ឃើញ​គ្រឿង​សង្ហា​រឹម​ផលិត​ពី​ឈើ​គ្រញូង​ដែល​មាន​រហូត​ដល់ 198 លាន​យន់已关闭评论
  • 8 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/02  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: