អ្នកដំណើរ​ភ័យ​មិន​ស្ទើរ ខណៈ​បុរស​រោគ​ចិត្ត​ម្នាក់​ស្ទុះ​ទៅ​បើកទ្វារ​អាសន្ន​យន្តហោះ រក​កន្លែង​ជក់បារី​

(​កាណាដា​)៖ បុរស​ម្នាក់​ត្រូវបាន​គេ​នាំទៅ​កាន់​មន្ទីរពេទ្យ​ចិត្តសាស្ត្រ​បន្ទាប់ពី​គេ​ព្យា​យា ម​បើកទ្វារ​យន្តហោះ​កំពុង​ពេល​កំពុងធ្វើដំណើរ​ចាក​ចេញពី​អាល្លឺម៉ង់​ឆ្ពោះទៅ​កាណាដា​។​