សុខ សុវណ្ណ​ដែន បើក​ក្លឹប​បង្ហាត់​សម្ដែង​ដើម្បី​រំលែក​បទពិសោធន៍

dnt-news : ​បន្ទាប់ពី​ប្រជាប្រិយភាព​របស់​តារា​សម្ដែង​ខាង​ផ្នែក​វាយតប់ សុខ សុវណ្ណ​ដែន​កាន់​តែមាន​សន្ទុះ​ឡើង​ខ្លាំង​ក្រោយពី​រូបលោក​បានបង្ហាញ​វត្ដ​មាននៅ​ក្នុង​រឿង​”​ល្បុ​ក​ត្តោ​ចម្លែក​”​របស់​ផលិតកម្ម Z មក​លោក​បានបង្ហាញ​ពី​ក្ដី​ស្រមៃ​ថា​ថ្ងៃ​ណាមួយ​លោក​ចង់​បង្កើត​ក្លឹប​មួយកន្លែង​ដោយ​ខ្លួនឯង បើទោះជា​ក្លឹប