ភ្ញាក់ផ្អើល​ជា​ខ្លាំង​ពេល​ឃើញ​គ្រឿង​សង្ហា​រឹម​ផលិត​ពី​ឈើ​គ្រញូង​ដែល​មាន​រហូត​ដល់ 198 លាន​យន់

ប្រទេសចិនគ្រឿងសង្ហារឹមផលិតពីឈើគ្រញូងមួយឈុតត្រូវបានដាក់បង្ហាញក្នុងតម្លៃប្រមាណ 198 លានយន់ ដែលស្មើប្រមាណជាង ៣០ លានដុល្លារអាមេរិក។ទាំងតំលៃ និង ក្បូរក្បាច់រចនារបស់ គ្រឿងសង្ហារឹមផលិតពីឈើគ្រញូងបានធ្វើឲ្យអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង។

ភ្ញាក់ផ្អើល​ជា​ខ្លាំង​ពេល​ឃើញ​គ្រឿង​សង្ហា​រឹម​ផលិត​ពី​ឈើ​គ្រញូង​ដែល​មាន​រហូត​ដល់ 198 លាន​យន់ ភ្ញាក់ផ្អើល​ជា​ខ្លាំង​ពេល​ឃើញ​គ្រឿង​សង្ហា​រឹម​ផលិត​ពី​ឈើ​គ្រញូង​ដែល​មាន​រហូត​ដល់ 198 លាន​យន់ ភ្ញាក់ផ្អើល​ជា​ខ្លាំង​ពេល​ឃើញ​គ្រឿង​សង្ហា​រឹម​ផលិត​ពី​ឈើ​គ្រញូង​ដែល​មាន​រហូត​ដល់ 198 លាន​យន់ ភ្ញាក់ផ្អើល​ជា​ខ្លាំង​ពេល​ឃើញ​គ្រឿង​សង្ហា​រឹម​ផលិត​ពី​ឈើ​គ្រញូង​ដែល​មាន​រហូត​ដល់ 198 លាន​យន់

ប្រភព៖ whatsupkhmer

  • ភ្ញាក់ផ្អើល​ជា​ខ្លាំង​ពេល​ឃើញ​គ្រឿង​សង្ហា​រឹម​ផលិត​ពី​ឈើ​គ្រញូង​ដែល​មាន​រហូត​ដល់ 198 លាន​យន់已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/03  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: