ហេតុផល​ដែល​លោក អូ​បា​ម៉ា មិន​ប្រើ iPhone

dnt-news : iPhone បានក្លាយ​ជា​ទូរ​សព្ទ​មួយ​ម៉ូ​ដែល ដែល​ស្ទើរ​មនុស្ស​គ្រប់រូប​ចង់បាន​មកកាន់​នៅក្នុង​ដៃ ប៉ុន្តែ​ប្លែក​អី​តែ​លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា មិន​ប្រើ​ទូរ​សព្ទ​នេះឡើយ​។​