តារា​ស្រី​ និង​ស្ត្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈ​របស់​អាមេរិក​ ៦ រូប​ដែល​មាន​ជាង​គេ​បំផុត, ដឹងឬ​ទេ​ថា​ជា​នរណា​ខ្លះ ?

ប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រាកដជាធ្លាប់បានស្គាល់នូវអ្នកជំនួញល្បីទាំងស្រីទាំងប្រុសដែលជាអ្នកទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុត ក្នុងនោះមានដូចជាមហាសេដ្ឋី Bill Gate និង Jack Ma ជាដើម។ ប៉ុន្តែនៅពេលនេះ ខេមបូមេក នឹងបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តនូវកំពូលតារាចម្រៀង និងស្ត្រីដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីក្នុងវិស័យសិល្បៈ របស់អាមេរិកដែលត្រូវបានគេចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាកំពូលតារាស្រីនិងមនុស្សល្បីៗដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុត ។

កំពូលតារាស្រីទាំងនោះមានដូចជា ៖

១. តារាចម្រៀង Madonna មានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតទៅដល់ ៥៦០ លានដុល្លារអាមេរិក

តារា​ស្រី​ និង​ស្ត្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈ​របស់​អាមេរិក​ ៦ រូប​ដែល​មាន​ជាង​គេ​បំផុត, ដឹងឬ​ទេ​ថា​ជា​នរណា​ខ្លះ ?

២. តារាចម្រៀង Céline Dion មានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតទៅដល់ ៣៨០ លានដុល្លារអាមេរិក

តារា​ស្រី​ និង​ស្ត្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈ​របស់​អាមេរិក​ ៦ រូប​ដែល​មាន​ជាង​គេ​បំផុត, ដឹងឬ​ទេ​ថា​ជា​នរណា​ខ្លះ ?

៣. តារាចម្រៀង Barbra Streisand មានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតទៅដល់ ៣៧០ លានដុល្លារអាមេរិក

តារា​ស្រី​ និង​ស្ត្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈ​របស់​អាមេរិក​ ៦ រូប​ដែល​មាន​ជាង​គេ​បំផុត, ដឹងឬ​ទេ​ថា​ជា​នរណា​ខ្លះ ?

៤. លោកស្រី Judy Sheindlin (ចៅក្រម និងអ្នកផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍) មានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតទៅដល់ ២៩០ លានដុល្លារអាមេរិក

តារា​ស្រី​ និង​ស្ត្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈ​របស់​អាមេរិក​ ៦ រូប​ដែល​មាន​ជាង​គេ​បំផុត, ដឹងឬ​ទេ​ថា​ជា​នរណា​ខ្លះ ?

៥. តារាចម្រៀង Beyoncé Knowles មានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតទៅដល់ ២៦៥ លានដុល្លារអាមេរិក

តារា​ស្រី​ និង​ស្ត្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈ​របស់​អាមេរិក​ ៦ រូប​ដែល​មាន​ជាង​គេ​បំផុត, ដឹងឬ​ទេ​ថា​ជា​នរណា​ខ្លះ ?

៦. តារាចម្រៀង Taylor Swift មានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតទៅដល់ ២៥០ លានដុល្លារអាមេរិក

តារា​ស្រី​ និង​ស្ត្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈ​របស់​អាមេរិក​ ៦ រូប​ដែល​មាន​ជាង​គេ​បំផុត, ដឹងឬ​ទេ​ថា​ជា​នរណា​ខ្លះ ?

ដោយ ៖ Mini Nano
ប្រភព ៖ 


  • តារា​ស្រី​ និង​ស្ត្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈ​របស់​អាមេរិក​ ៦ រូប​ដែល​មាន​ជាង​គេ​បំផុត, ដឹងឬ​ទេ​ថា​ជា​នរណា​ខ្លះ ?已关闭评论
  • 3 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/03  Category:កំសាន្ត
Tags: