មិនមែន​នៅ​ស្ដាត​ទេ មុខ​ណាហ្គាវើល​ក៏​មាន​មនុស្ស​មើល​ច្រើន​ដែរ​យប់​មិញ

ការ​ប្រកួត​រវាង​ក្រុម​ឆាយនីស​តៃប៉ិ និង​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​នៅ​ល្ងាច​មិញ​នេះ មាន​កន្លែង​ជា​ច្រើន​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក៏​ដូចជា​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត​នានា​បាន​នាំ​គ្នា​ចាក់​បញ្ចាំង​ការ​ប្រកួត​ហើយ​នាំ​គ្នា​អង្គុយ​មើល​យ៉ាង​សប្បាយ​រីករាយ។

 

មិនមែន​នៅ​ស្ដាត​ទេ មុខ​ណាហ្គាវើល​ក៏​មាន​មនុស្ស​មើល​ច្រើន​ដែរ​យប់​មិញ

 

តួ​យ៉ាង​នៅ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ ​នា​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​មាន​មនុស្ស​ចូលរួម​ទស្សនា​ការ​ចាក់​ផ្សាយ​យ៉ាង​ច្រើន​កុះករ មិន​តិច​ពាន់​នាក់​នោះ​ទេ។ ត្រឹម​តែ​កន្លែង​នេះ​ទេ នៅ​មុខ​សណ្ឋាគារ ណាហ្គាវើល ​ក៏​មាន​ការ​ចាក់​បញ្ចាំង​ការ​ប្រកួត​ដែរ ហើយ​ក៏​មាន​មនុស្ស​មើល​​មិន​តិច​ដែរ ដូ​ច​រូប​ខាង​ក្រោម​នេះ​៖

 

មិនមែន​នៅ​ស្ដាត​ទេ មុខ​ណាហ្គាវើល​ក៏​មាន​មនុស្ស​មើល​ច្រើន​ដែរ​យប់​មិញ

 

មិនមែន​នៅ​ស្ដាត​ទេ មុខ​ណាហ្គាវើល​ក៏​មាន​មនុស្ស​មើល​ច្រើន​ដែរ​យប់​មិញ

 

មិនមែន​នៅ​ស្ដាត​ទេ មុខ​ណាហ្គាវើល​ក៏​មាន​មនុស្ស​មើល​ច្រើន​ដែរ​យប់​មិញ

 

មិនមែន​នៅ​ស្ដាត​ទេ មុខ​ណាហ្គាវើល​ក៏​មាន​មនុស្ស​មើល​ច្រើន​ដែរ​យប់​មិញ

 

មិនមែន​នៅ​ស្ដាត​ទេ មុខ​ណាហ្គាវើល​ក៏​មាន​មនុស្ស​មើល​ច្រើន​ដែរ​យប់​មិញ

 

មិនមែន​នៅ​ស្ដាត​ទេ មុខ​ណាហ្គាវើល​ក៏​មាន​មនុស្ស​មើល​ច្រើន​ដែរ​យប់​មិញ

 

មិនមែន​នៅ​ស្ដាត​ទេ មុខ​ណាហ្គាវើល​ក៏​មាន​មនុស្ស​មើល​ច្រើន​ដែរ​យប់​មិញ

 

អត្ថបទ​​៖ មុន្នី រម្យ