មើល​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក Virginia Prak បង្ហាញ​​រាង​មុខ Camera sabay

ក្រោយ​ជាប់​ជយលាភី​លេ២ Miss Global 2015 កញ្ញា Virginia Prak កូន​ខ្មែរ​សញ្ជាតិ​អាមេរិក ​បាន​មក​ទស្សនកិច្ច​ប្រទេស​កម្ពុជា​កាល​ពី​​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ។ ឥឡូវ​នាង​​បាន​ត្រឡប់​​ទៅ​ស្រុក​កំណើត​វិញ​ហើយ​កាល​ពី ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦។
 

ក្នុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​​ នាង​​បាន​​​ធ្វើ​កិច្ចការ​​សប្បុរសធម៌​​ច្រើន ហើយ មុន​ចាក​ចេញ។ នៅ​ព្រឹក​នេះ​សូម​លើក​យក​ពី​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក ដែល​ស្រី​ស្អាត​រូប​នេះ​ឈរ​កាច់រាង​នៅ​មុខ​ Cameraman sabay។ តោះ!​ទៅ​មើល​សកម្មភាព​Virginia Prak ទាំង​អស់​គ្នា…!

 

 

មើល​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក Virginia Prak បង្ហាញ​​រាង​មុខ Camera sabay

 

មើល​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក Virginia Prak បង្ហាញ​​រាង​មុខ Camera sabay

 

មើល​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក Virginia Prak បង្ហាញ​​រាង​មុខ Camera sabay

 

មើល​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក Virginia Prak បង្ហាញ​​រាង​មុខ Camera sabay

 

មើល​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក Virginia Prak បង្ហាញ​​រាង​មុខ Camera sabay

 

មើល​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក Virginia Prak បង្ហាញ​​រាង​មុខ Camera sabay

 

មើល​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក Virginia Prak បង្ហាញ​​រាង​មុខ Camera sabay

 

មើល​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក Virginia Prak បង្ហាញ​​រាង​មុខ Camera sabay

 

មើល​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក Virginia Prak បង្ហាញ​​រាង​មុខ Camera sabay

 

មើល​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក Virginia Prak បង្ហាញ​​រាង​មុខ Camera sabay

 

មើល​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក Virginia Prak បង្ហាញ​​រាង​មុខ Camera sabay

 

មើល​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក Virginia Prak បង្ហាញ​​រាង​មុខ Camera sabay

 

អត្ថបទ៖ ខុត សីហា