មើល​​សម្រស់​​តារា​​ចម្រៀង​​កំពូល​ៗ​មុន​និង​ក្រោយ​ល្បី មាន​អ្វី​ប្លែក​ខ្លះ?

មនុស្ស​គ្រប់គ្នា​ប្រាកដ​ជា​ពោល​ពាក្យ​សរសើរ​​​ដល់​​​សម្រស់​របស់​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ប្រុស​​ល្បី​ៗ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ដូចជា Rihanna, Jennifer Lopez និងDrakeជា​ដើម។ តែ​បើ​ងាក​ទៅ​មើល​អតីត​កាល​វិញ សម្រស់​តារា​ទាំង​នោះ​ពិត​ជា​ខុស​គ្នា​ឆ្ងាយ​បើ​ធៀប​នឹង​បច្ចុប្បន្ន។ យ៉ាងណាក្ដី ក៏​មាន​តារា​មួយ​ចំនួន​មិន​សូវ​ប្រែប្រួល​រូបរាង​​ប៉ុន្មាន​ទេ ​នា​មុន​និង​ក្រោយ​ល្បី។

 

១. Avril Lavigne

 

មើល​​សម្រស់​​តារា​​ចម្រៀង​​កំពូល​ៗ​មុន​និង​ក្រោយ​ល្បី មាន​អ្វី​ប្លែក​ខ្លះ?
២. Blake Shelton

 

មើល​​សម្រស់​​តារា​​ចម្រៀង​​កំពូល​ៗ​មុន​និង​ក្រោយ​ល្បី មាន​អ្វី​ប្លែក​ខ្លះ?
៣. Bruno Mars

 

មើល​​សម្រស់​​តារា​​ចម្រៀង​​កំពូល​ៗ​មុន​និង​ក្រោយ​ល្បី មាន​អ្វី​ប្លែក​ខ្លះ?
៤. Lady Gaga

 

មើល​​សម្រស់​​តារា​​ចម្រៀង​​កំពូល​ៗ​មុន​និង​ក្រោយ​ល្បី មាន​អ្វី​ប្លែក​ខ្លះ?
៥. Beyonce

 

មើល​​សម្រស់​​តារា​​ចម្រៀង​​កំពូល​ៗ​មុន​និង​ក្រោយ​ល្បី មាន​អ្វី​ប្លែក​ខ្លះ?
៦. Eminem

 

មើល​​សម្រស់​​តារា​​ចម្រៀង​​កំពូល​ៗ​មុន​និង​ក្រោយ​ល្បី មាន​អ្វី​ប្លែក​ខ្លះ?
៧. Rihanna

 

មើល​​សម្រស់​​តារា​​ចម្រៀង​​កំពូល​ៗ​មុន​និង​ក្រោយ​ល្បី មាន​អ្វី​ប្លែក​ខ្លះ?
៨. Jennifer Lopez

 

មើល​​សម្រស់​​តារា​​ចម្រៀង​​កំពូល​ៗ​មុន​និង​ក្រោយ​ល្បី មាន​អ្វី​ប្លែក​ខ្លះ?
៩.Drake

 

មើល​​សម្រស់​​តារា​​ចម្រៀង​​កំពូល​ៗ​មុន​និង​ក្រោយ​ល្បី មាន​អ្វី​ប្លែក​ខ្លះ?
១០. Taylar Swift

 

 

មើល​​សម្រស់​​តារា​​ចម្រៀង​​កំពូល​ៗ​មុន​និង​ក្រោយ​ល្បី មាន​អ្វី​ប្លែក​ខ្លះ?
១១. Nicki Minaj

 

មើល​​សម្រស់​​តារា​​ចម្រៀង​​កំពូល​ៗ​មុន​និង​ក្រោយ​ល្បី មាន​អ្វី​ប្លែក​ខ្លះ?

 

ចុចអាន ត្រជាក់​ភ្នែក​ពេល​បាន​ឃើញ​ផ្ទះ Michael Jackson កំពុង​ដាក់​លក់​៩,៦​លាន​​ដុល្លារ

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ asiantown