អាជ្ញាធរ​ថៃ រកឃើញ​មូលហេតុ​ពិត​ហើយ ដែល​បណ្តាល​ឲ្យ​ងាប់​កូន​ខ្លា​៤០​ក្បាល​

dnt-news : អាជ្ញាធរ​ថៃ​និយាយថា ខ្លួន​បាន​រកឃើញ​មូលហេតុ​ពិត​ហើយ ដែល​បណ្តាល​ឲ្យ​ងាប់​កូន​ខ្លា ៤០​ក្បាល ដោយ​អាជ្ញាធរ​ថៃ​បាន​ឃុំខ្លួន​ព្រះសង្ឃ​មួយអង្គ ដែល​បាន​ប៉ង​រត់ពន្ធ​ស្បែក​សត្វ​ខ្លា​និង​ចង្កូមខ្លា​នៅ​វត្ត​ព្រះវិហារ​ខ្លា​។​