ពាន​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​ AK League ដល់​សប្តាហ៍​ទី​១០​

រហូត​ដល់​ពេល​នេះ​ការ​ប្រកួត​កីឡា E-Sports របស់​សហព័ន្ធ​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​កម្ពុជា​​បាន​​ដំណើរ​ការ​៩​សប្តាហ៍​ហើយ ហើយ​សប្តាហ៍​នេះ​ជា​ការ​ប្រកួត​សប្តាហ៍​ទី​១០​។ ការ​ប្រកួត​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ពី​ម៉ោង​ ១​រសៀល​ រហូត​ដល់​ម៉ោង​៤​រសៀល​នៅ​តាម​ហាង​អ៊ីនធើណេត​ទាំង​ ៥ ដែល​រួម​មាន​ហាង​  Cyber Battle Ground, Sector7, 4G Dota, True Cyber ​និង  Iron Net ​។

 

ក្រុម​​ទាំង​អស់​ត្រូវ​បាន​បែង​ចែក​ឲ្យ​ការ​ប្រកួត​នៅ​តាម​ទី​តាំង​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
–          JSCNeverdie, Otjesklach1, Otejesklach2, Team 5Noob ត្រូវប្រកួតនៅ  Iron Net
–          Se7en Gun Club, Why Not Me, Secret, Team Domi ត្រូវប្រកួតនៅ  4G Dota
–          King LDP, Nevercare, The Pang Sdok, Kuroyklach ត្រូវប្រកួតនៅ  Sector7
–          Excellenty, Five Military, Piramit, Nano Omega ត្រូវប្រកួតនៅ  True Cyber
–          Youwillknow, Klasor[168], Final XTeam, Overcome ត្រូវប្រកួតនៅ  Cyber Battle Ground

 

ពាន​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​ AK League ដល់​សប្តាហ៍​ទី​១០​ ពាន​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​ AK League ដល់​សប្តាហ៍​ទី​១០​ពាន​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​ AK League ដល់​សប្តាហ៍​ទី​១០​

 

អត្ថបទ៖ សុធា​