ថន តារា ចូល​រោងការ​ចុងខែ​នេះហើយ​!

dnt-news : ​ថន តារា ដែលជា​តារា​សម្ដែង និង​ជា​បងស្រី​កញ្ញា ថន លក្ខិណា បាន​បោះ​ធៀប​ការអញ្ជើញ​ភ្ញៀវ​ចូលរួម​ពិធី​ពរជ័យ​របស់ខ្លួន​នៅ​ចុងខែ​នេះហើយ​។​