អាជ្ញាធរ​ម៉ាឡេស៊ី​បណ្ដេញ​មន្ដ្រី​អន្ដោប្រវេសន៍​របស់​ខ្លួន​១៥​នាក់​

អាជ្ញាធរ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​បាន​បណ្ដេញ​មន្ដ្រី​អន្ដោប្រវេសន៍​របស់​ខ្លួន​១៥​ នាក់​ឲ្យ​ឈប់​ធ្វើការ​​ក្រោយ​ពី​បាន​ចោទ​ប្រកាន់​ពួក​គេ​ថា​បាន​បំផ្លាញ​ប្រព័ន្ធ​ត្រួត​ពិនិត្យ​​លិខិត​ឆ្លង​ដែន​នៃ​ប្រទេស​នេះ។