លោក កឹម សុខា ចិត្ដ​សឿង​មិន​ចេញ​ពី​ស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​របស់​បក្ស​អស់​ពេល​៧​ថ្ងៃ​ហើយ

ខណៈ​ពេល​ដែល​មេ​បក្ស​របស់​ខ្លួន​កំពុង​ខ្ទាត​ទៅ​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស ប្រធាន​បក្ស​ស្ដី​ទី​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​លោក កឹម សុខា ដែល​មាន​ចិត្ដ​សឿង​មិន​រត់​ចោល​ស្រុក​នោះ​បាន​ស្នាក់​សម្ងំ​ខ្លួន​មិន​ចេញ​ ពី​ទីស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​របស់​បក្ស​អស់​ពេល​៧​ថ្ងៃ​​ហើយ​។