ទស្សនា​និង​ស្តាប់​កម្សាន្តជាមួយ​បទ​ចម្រៀង សុគន្ធ នីសា​ បន្តិច​មើល ពី​រោះ​ទេ ?( មាន​វីដេអូ )

Videos


ក្រោយពេលដែលបានចាក់ចេញពីផលិតកម្មថោន ហើយវិលមកចូល ផលិតកម្មហង្សមាសវិញ សុគន្ធ នីសា មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុន បាត់មុខមួយរយៈ ទើបតែថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ នាងបានបង្ហាញមុខនៅលើវេទិការកម្មវិធី ប្រគុំតន្ត្រីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។ នៅក្នុងកម្មវិធីនោះ នាងបានលើកយកបទចម្រៀងចំនួន ៤ បទមកច្រៀងជូនទស្សនិកជនស្តាប់កំសាន្ត ។

ទស្សនា​និង​ស្តាប់​កម្សាន្តជាមួយ​បទ​ចម្រៀង សុគន្ធ នីសា​ បន្តិច​មើល ពី​រោះ​ទេ ?( មាន​វីដេអូ )

សុគន្ធ នីសា បានឲ្យដឹងថា នៅពេលនេះ បទចម្រៀងថ្មីៗរបស់នាង ពុំទាន់មានច្រើននៅឡើយទេ ពីព្រោះផលិតកម្មថ្មីគឺផលិតកម្មហង្សមាសតម្រូវឲ្យនាងចេញបទថ្មី មិនចម្លងគេ និង តម្រូវទៅតាមទឹកដមសម្លេងរបស់នាង ទាំងបទមនោសញ្ចេញតនា និង បទញាក់ ។ ហេតុដូច្នេះ ទើបធ្វើឲ្យបទចម្រៀងរបស់នាងត្រូវចេញយឺតយ៉ាវ ។ បើចង់ដឹងច្បាស់ សូមទស្សនាក្បាច់រាំនិងស្តាប់បទចម្រៀងរបស់នាង៖ដោយ ហា នាង

ទស្សនា​និង​ស្តាប់​កម្សាន្តជាមួយ​បទ​ចម្រៀង សុគន្ធ នីសា​ បន្តិច​មើល ពី​រោះ​ទេ ?( មាន​វីដេអូ )
ទស្សនា​និង​ស្តាប់​កម្សាន្តជាមួយ​បទ​ចម្រៀង សុគន្ធ នីសា​ បន្តិច​មើល ពី​រោះ​ទេ ?( មាន​វីដេអូ )
ទស្សនា​និង​ស្តាប់​កម្សាន្តជាមួយ​បទ​ចម្រៀង សុគន្ធ នីសា​ បន្តិច​មើល ពី​រោះ​ទេ ?( មាន​វីដេអូ )
ទស្សនា​និង​ស្តាប់​កម្សាន្តជាមួយ​បទ​ចម្រៀង សុគន្ធ នីសា​ បន្តិច​មើល ពី​រោះ​ទេ ?( មាន​វីដេអូ )
ទស្សនា​និង​ស្តាប់​កម្សាន្តជាមួយ​បទ​ចម្រៀង សុគន្ធ នីសា​ បន្តិច​មើល ពី​រោះ​ទេ ?( មាន​វីដេអូ )
ទស្សនា​និង​ស្តាប់​កម្សាន្តជាមួយ​បទ​ចម្រៀង សុគន្ធ នីសា​ បន្តិច​មើល ពី​រោះ​ទេ ?( មាន​វីដេអូ )
ទស្សនា​និង​ស្តាប់​កម្សាន្តជាមួយ​បទ​ចម្រៀង សុគន្ធ នីសា​ បន្តិច​មើល ពី​រោះ​ទេ ?( មាន​វីដេអូ )

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត