តារា​​​កូរ៉េ​កំពូល​ៗ​ជួប​ជុំ​​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ Baeksang Awards

កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ Baeksang Arts Awards លើក​ទី​៥២ ដែល​ប្រារព្ធ​ឡើង​ដើម្បី​ផ្ដល់​រង្វាន់​ដល់​អ្នក​មាន​ស្នាដៃ​ក្នុង​វិស័យ​ភាពយន្ត និង​រឿង​ភាគ​កូរ៉េ បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​កាល​ពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​មិថុនា ម្សិលមិញ ក្រោម​វត្តមាន​តារា​សម្ដែង​ល្បី​ៗ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ជា​ច្រើន​រូប ដោយ​មាន​តារា​សម្ដែង Shin Dong Yup និង​ស្រី​ស្អាត Suzy ជា​ពិធីករ។

 

តារា​​​កូរ៉េ​កំពូល​ៗ​ជួប​ជុំ​​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ Baeksang Awards

 

ពាន​រង្វាន់​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ផ្នែក​ភាពយន្ត​ភាគ​ទូរទស្សន៍​បាន​ទៅ​លើ​រឿង “Descendants of the Sun” ខណៈ​ពាន​រង្វាន់​ធំ​ផ្នែក​ភាពយន្ត​ខ្នាត​ធំ​បាន​ទៅ​លើ​រឿង “Donju: The Portrait of a Poet”។ ពាន​រង្វាន់​​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់​មួយ​ចំនួន​ទៀត​មាន​ដូច​ជា ពាន​រង្វាន់​តារា​​សម្ដែង​ប្រុស​និង​​ស្រី​ឆ្នើម​ក្នុង​ផ្នែក​ភាពយន្ត​បាន​លើ Lee Byung Hun និង Jeon Do Yeon និង​ពាន​រង្វាន់​តារា​សម្ដែង​ប្រុស​និង​ស្រី​ឆ្នើម​ក្នុង​ផ្នែក​រឿង​ភាគ​គឺ Yoo Ah In និង Kim Hye Soo។ ចំណែក​ពាន​រង្វាន់​ផ្នែក​ប្រជាប្រិយភាព​បាន​លើ D.O ក្រុម EXO, Suzy, Song Joongki និង Song Hye Kyo។

 

មុន​ការ​ប្រកាស​ពាន​រង្វាន់​ដែរ តារា​សម្ដែង​ល្បី​ៗ​បាន​បង្ហាញ​វត្តមាន​ជា​ពិសេស​​លើ​កម្រាល​ព្រំ​ក្រហម​នៃ​កម្មវិធី។ ទស្សនា​ការ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ខ្លះៗ​របស់​ពួក​គេ៖​

 

ពិធីករ Shin Dong Yup និងSuzy ក្រុម miss A

តារា​​​កូរ៉េ​កំពូល​ៗ​ជួប​ជុំ​​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ Baeksang Awards

 

តារា​​​កូរ៉េ​កំពូល​ៗ​ជួប​ជុំ​​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ Baeksang Awards

 

Song Hye Kyo និង Song Joong Ki

តារា​​​កូរ៉េ​កំពូល​ៗ​ជួប​ជុំ​​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ Baeksang Awards

 

តារា​​​កូរ៉េ​កំពូល​ៗ​ជួប​ជុំ​​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ Baeksang Awards

 

តារា​​​កូរ៉េ​កំពូល​ៗ​ជួប​ជុំ​​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ Baeksang Awards

 

Yoo Ah In

តារា​​​កូរ៉េ​កំពូល​ៗ​ជួប​ជុំ​​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ Baeksang Awards

 

Park Bo Gum

តារា​​​កូរ៉េ​កំពូល​ៗ​ជួប​ជុំ​​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ Baeksang Awards

 

Park So Dam

តារា​​​កូរ៉េ​កំពូល​ៗ​ជួប​ជុំ​​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ Baeksang Awards

 

Joo Won

តារា​​​កូរ៉េ​កំពូល​ៗ​ជួប​ជុំ​​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ Baeksang Awards

 

Kim So Hyun

តារា​​​កូរ៉េ​កំពូល​ៗ​ជួប​ជុំ​​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ Baeksang Awards

 

Lee Sung Kyung

តារា​​​កូរ៉េ​កំពូល​ៗ​ជួប​ជុំ​​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ Baeksang Awards

 

Hyeri ក្រុម Girl’s Day

តារា​​​កូរ៉េ​កំពូល​ៗ​ជួប​ជុំ​​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ Baeksang Awards

 

DO ក្រុម EXO

តារា​​​កូរ៉េ​កំពូល​ៗ​ជួប​ជុំ​​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ Baeksang Awards

 

Im Siwan ក្រុម ZE:A

តារា​​​កូរ៉េ​កំពូល​ៗ​ជួប​ជុំ​​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ Baeksang Awards

 

Yook Sungjae ក្រុម BTOB

តារា​​​កូរ៉េ​កំពូល​ៗ​ជួប​ជុំ​​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ Baeksang Awards

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ soompi