ឥណ្ឌូនេស៊ី​មានគម្រោង​ទិញ​នាវាមុជទឹក​និង​យន្តហោះ​ពី​រុស្ស៊ី​ និពន្ធដោយ : សៅ ផលនិស្ស័យ       June-04-2016, 3:39 pm         3042

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ឥណ្ឌូនេស៊ី​មានគម្រោង​ទិញ​នាវាមុជទឹក​និង​យន្តហោះ​ពី​រុស្ស៊ី​