គូ​ស្នេហ៍​​ស្ម័គ្រស្មោះ​បន្ត​រៀប​ការ​នៅ​ផ្ទះ​ ទោះ​ទឹក​លិច​ពេញ​បន្ទុក

រូប​ថត​រៀបការ​របស់​គូ​ស្នេហ៍​ចិន​មួយ​គូ​កំពុង​តែ​ទទួល​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម បន្ទាប់​ពី​ពួក​គេ​រៀបការ​ក្នុង​ផ្ទះ​ដែល​កំពុង​លិច​ទឹក។

 

គូ​ស្វាមី​ភរិយា​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហើប​ឈ្មោះ​នេះ បាន​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២ ខែ​មិថុនា កន្លង​ទៅ​នេះ នៅ​ផ្ទះ​របស់​ពួក​គេ​ក្នុង​ក្រុង Wuhan ខេត្ត Hubei ខណៈ​ដែល​តំបន់​ដែល​គេ​រស់​នៅ​នោះ​កំពុង​ជួប​គ្រោះ​ទឹក​ជំនន់។ អ្នក​លេង​អ៊ិនធឺណិត​ជា​ច្រើន​បាន​សរសើរ​និង​ជូនពរ​គូ​ស្នេហ៍​ថ្មោងថ្មី​នេះ ខណៈ​មួយ​ចំនួន​បង្ហាញ​ការ​អាណិត​ពួក​គេ​ដែល​ជួប​បញ្ហា​បែប​នេះ​នៅ​ថ្ងៃ​មង្គល ៕

 

 គូ​ស្នេហ៍​​ស្ម័គ្រស្មោះ​បន្ត​រៀប​ការ​នៅ​ផ្ទះ​ ទោះ​ទឹក​លិច​ពេញ​បន្ទុក

 

គូ​ស្នេហ៍​​ស្ម័គ្រស្មោះ​បន្ត​រៀប​ការ​នៅ​ផ្ទះ​ ទោះ​ទឹក​លិច​ពេញ​បន្ទុក  គូ​ស្នេហ៍​​ស្ម័គ្រស្មោះ​បន្ត​រៀប​ការ​នៅ​ផ្ទះ​ ទោះ​ទឹក​លិច​ពេញ​បន្ទុក

 

គូ​ស្នេហ៍​​ស្ម័គ្រស្មោះ​បន្ត​រៀប​ការ​នៅ​ផ្ទះ​ ទោះ​ទឹក​លិច​ពេញ​បន្ទុក

 

គូ​ស្នេហ៍​​ស្ម័គ្រស្មោះ​បន្ត​រៀប​ការ​នៅ​ផ្ទះ​ ទោះ​ទឹក​លិច​ពេញ​បន្ទុក

 

គូ​ស្នេហ៍​​ស្ម័គ្រស្មោះ​បន្ត​រៀប​ការ​នៅ​ផ្ទះ​ ទោះ​ទឹក​លិច​ពេញ​បន្ទុក

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ People’s daily china