ក្រុមហ៊ុន FUMAKILLA របស់​​ជប៉ុន បង្ហាញ​ថ្នាំ​សម្លាប់សត្វ​ល្អិត​ស្លាក​សញ្ញា​ថ្មី​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       June-04-2016, 5:56 pm         1390

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ក្រុមហ៊ុន FUMAKILLA របស់​​ជប៉ុន បង្ហាញ​ថ្នាំ​សម្លាប់សត្វ​ល្អិត​ស្លាក​សញ្ញា​ថ្មី​ ក្រុមហ៊ុន FUMAKILLA ប្រទេស​ជប៉ុន បង្ហាញ​ផលិតផល ថ្នាំ​សម្លាប់​សត្វល្អិត​តាម​ផ្ទះ​ជាមួយ​ស្លាក​សញ្ញា​ថ្មី JUMMBO VAPE នៅក្នុង​ទីផ្សារ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ ក្រុមហ៊ុន FUMAKILLA របស់​ប្រទេស​ជប៉ុន ដែលជា​ម្ចាស់​ផលិតផល JUMBO ត្រូវគេ​ស្គាល់​ថា ជា​ផលិតផល​សម្រាប់​សម្លាប់​សត្វល្អិត នៅតាម​ផ្ទះ​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធភាព បានធ្វើ​ការប្រកាស​បើក​លក់​នៅ​កម្ពុជា ជា​ផ្លូវការ​។​