លោក Ashton Carter៖ អាមេរិក មិនមែន​កំពុង​បង្កើត​«​សង្គ្រាមត្រជាក់​»​នៅ​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ និពន្ធដោយ : ទេព អ៊ីវិសាល       June-05-2016, 3:39 pm         4186

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132លោក Ashton Carter៖ អាមេរិក មិនមែន​កំពុង​បង្កើត​«​សង្គ្រាមត្រជាក់​»​នៅ​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​