តារា K-pop ស្រី ១២ ដួង​មាន​រាងកាយ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ​ឆ្នាំ ២០១៦

Videos


ក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះគេឃើញមានតារា K-pop នារីជាច្រើននាក់ហាក់ដូចជាមានសម្រស់កើនឡើងមួយកម្រិតទៀតមិនថាជាតារាថ្មី ឬ តារាចាស់ឡើយ ។ ទាក់ទងបញ្ហានេះដែរ គឺកាលពីពេលថ្មីៗនេះគេហទំព័រ Dispatch បានលើកយកតារា k-pop ចំនួន ១២ ដួងដែលជាស្រីហើយស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីតារា K-pop ដែលមានរាងកាយស្អាតឥតខ្ចោះក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ដើម្បីយកមកបង្ហាញអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ឲ្យបានដឹង ហើយសម្រាប់តំណែងតារាមានរាងស្អាតនេះដែរថែមទាំងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយមហាជន ក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររាប់លាននាក់លើសកលលោកទៀតផង ។

តារា K-pop ស្រី ១២ ដួង​មាន​រាងកាយ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ​ឆ្នាំ ២០១៦

ចង់ដឹងថា តើតារា k-pop នារីទាំង ១២ ដួងខាងលើជាអ្នកណាខ្លះ ហើយពួកគេមានសម្រស់រាងកាយសិចស៊ីខ្លាំងយ៉ាងណានោះសូមមើលការបង្ហាញជូនទាំងអស់គ្នា ៖ (ប្រភព កូរ៉េប៊ូ) កុសល
១. សមាជិកក្រុម 4MINUTE នាង Hyuna

តារា K-pop ស្រី ១២ ដួង​មាន​រាងកាយ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ​ឆ្នាំ ២០១៦

២. សមាជិកក្រុម AOA នាង Seolhyun

តារា K-pop ស្រី ១២ ដួង​មាន​រាងកាយ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ​ឆ្នាំ ២០១៦

៣. សមាជិកក្រុម miss A នាង Suzy

តារា K-pop ស្រី ១២ ដួង​មាន​រាងកាយ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ​ឆ្នាំ ២០១៦

៤. សមាជិកក្រុម TWICE នាង Tzuyu

តារា K-pop ស្រី ១២ ដួង​មាន​រាងកាយ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ​ឆ្នាំ ២០១៦

៥. សមាជិកក្រុម Secret នាង Hyosung

តារា K-pop ស្រី ១២ ដួង​មាន​រាងកាយ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ​ឆ្នាំ ២០១៦

៦. សមាជិកក្រុម Dal Shabet នាង Subin

តារា K-pop ស្រី ១២ ដួង​មាន​រាងកាយ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ​ឆ្នាំ ២០១៦

៧. សមាជិកក្រុម 9MUSES នាង Kyungri

តារា K-pop ស្រី ១២ ដួង​មាន​រាងកាយ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ​ឆ្នាំ ២០១៦

៨. សមាជិកក្រុម Rainbow នាង Jaekyung

តារា K-pop ស្រី ១២ ដួង​មាន​រាងកាយ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ​ឆ្នាំ ២០១៦

៩. សមាជិកក្រុម miss A នាង Fei

តារា K-pop ស្រី ១២ ដួង​មាន​រាងកាយ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ​ឆ្នាំ ២០១៦

១០. សមាជិកក្រុម Girls‘ Generation នាង Sunny

តារា K-pop ស្រី ១២ ដួង​មាន​រាងកាយ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ​ឆ្នាំ ២០១៦

១១. សមាជិកក្រុម SISTAR នាង Soyou

តារា K-pop ស្រី ១២ ដួង​មាន​រាងកាយ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ​ឆ្នាំ ២០១៦

១២. សមាជិកក្រុម TWICE នាង Momo

តារា K-pop ស្រី ១២ ដួង​មាន​រាងកាយ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ​ឆ្នាំ ២០១៦