ក្រសួងបរិស្ថាន​និង​ក្រសួង​អប់រំ​រៀបចំ​ទិវា​បរិស្ថាន​រួមគ្នា​លើ​ប្រធានបទ​«​ចូលរួម​ទាំងអស់គ្នា ដើម្បី​ពិភពលោក​ស្រស់ស្អាត​» និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       June-05-2016, 5:19 pm         1060

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ក្រសួងបរិស្ថាន​និង​ក្រសួង​អប់រំ​រៀបចំ​ទិវា​បរិស្ថាន​រួមគ្នា​លើ​ប្រធានបទ​«​ចូលរួម​ទាំងអស់គ្នា ដើម្បី​ពិភពលោក​ស្រស់ស្អាត​»