ក្រសួងធនធាន​ទឹក និង ​ឧ​ត្តុ​និយម បានធ្វើការ​ព្យាករណ៍​អាកាសធាតុចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៦​ដល់​ថ្ងៃទី​១៣ ខែមិថុនា​

Videos


ក្រសួង ធនធានទឹក  និង ឧត្តុនិយម បានធ្វើការព្យាករណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី៦ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា

ក្រសួងធនធាន​ទឹក  និង ​ឧ​ត្តុ​និយម បានធ្វើការ​ព្យាករណ៍​អាកាសធាតុចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៦​ដល់​ថ្ងៃទី​១៣ ខែមិថុនា​
  • ក្រសួងធនធាន​ទឹក និង ​ឧ​ត្តុ​និយម បានធ្វើការ​ព្យាករណ៍​អាកាសធាតុចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៦​ដល់​ថ្ងៃទី​១៣ ខែមិថុនា​已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/05  Category:ក្នុងស្រុក