រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»

Videos


ចំពោះគូលោក ណៈដេត គូគីមីយ៉ា (Nadech Kugimiya) និង អ្នកនាង យ៉ាយ៉ា ឧរ៉ាសសាយ៉ា (Yaya Urassaya) គឺពិតជាអាចចាត់ទុកថាជាកំពូលគូស្នេហ៍មាត់រឹង តែទង្វើខុសពីមាត់ ទាំងដែលលោក ណៈដេត ធ្លាប់សារភាពសារ បើសិនជាលោករៀបការ លោកនឹងរៀបការជាមួយ យ៉ាយ៉ា តែម្នាក់គត់ តែអ្នកនាង យ៉ាយ៉ា បែរជាឆ្លើយតបថា នេះគ្រាន់តែជាការលេងសើចរបស់លោក ណៈដេត។

រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ក្រសែភ្នែករបស់មហាជនគឺសន្មតរួចទៅហើយថា មួយគូនេះក៏ជាគូស្នេហ៍ដែលពោរពេញដោយភាពផ្អែមល្ហែម ហើយថែមទាំងចាស់ទុំទាំងសងខាងគឺពេញចិត្តពេញថ្លើមគ្នាខ្លាំងណាស់។

រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»

អ្វីដែលធ្វើឱ្យទស្សនិកជនកាន់តែរំភើប គឺកំពុងរង់ចាំទស្សនាខ្សែភាពយន្តដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងតែសម្តែងជាមួយគ្នា គឺរឿង «ប្រែកាយផ្សងស្នេហ៍» (Leh Lub Salub Rarng) ដោយតាមផែនការនៃការចាក់ផ្សាយ គឺខ្សែភាពយន្តមួយនេះនឹងបញ្ចាំងក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះ។

រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»

ទន្ទឹមនឹងការរង់ចាំ ឈុតឆាកឃ្ឃូដឃ្ឃូដជាច្រើនសន្លឹករបស់លោក ណៈដេត និង អ្នកនាង យ៉ាយ៉ា សម្តែងក្នុងរឿង «ប្រែកាយផ្សងស្នេហ៍» បានលេចធ្លាយជាបណ្តើរៗដើម្បីកំដរអារម្មណ៍ទស្សនិកជន ហើយមួយសន្លឹកៗ គឺសុទ្ធតែគយគន់គួរឱ្យក្នាញ់ចំពោះគូនេះយ៉ាងខ្លាំង៕ ខេរី

រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»
រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»
រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»
រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»
រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»
រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»
រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»
រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»
រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»
រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»
រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»
រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»
រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»
រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»
រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»
រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»
រូបថត ២០ សន្លឹក របស់ ណៈ​ដេ​ត និង យ៉ា​យ៉ា ក្នុង​រឿង «​ប្រែកាយ​ផ្សង​ស្នេហ៍​»