៧ ចំណុច​បញ្ជាក់ថា គាត់​កំពុង​តាម​ស្រឡាញ់​អ្នក​

Videos


១. គាត់ផ្ញើសារជូនអ្នកជាមនុស្សដំបូង និង ចុងក្រោយជារៀងរាល់ថ្ងៃ
អារម្មណ៍បែបនេះពិតជាពិសេសណាស់ ព្រោះវាបញ្ជាក់ថាអ្នកជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលគាត់នឹកដល់ ។ មិនចាំបាច់ឆ្ងល់រហូតដល់លួចឆែកទូរសព្ទគេដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតនោះទេព្រោះវាច្បាស់ណាស់ទៅហើយដោយគ្រាន់តែឃើញសារថា “អរុណសួរស្តី” នៅពេលព្រឹក និង ”រាត្រីសួស្តី” នៅពេលចូលគេងនោះ ។

៧ ចំណុច​បញ្ជាក់ថា គាត់​កំពុង​តាម​ស្រឡាញ់​អ្នក​