ចិន ទទូច​ឲ្យ​អាមេរិក និង​ជប៉ុន ឈប់​ចោទ​ខ្លួន​លើ​បញ្ហា​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ និពន្ធដោយ : ទេព អ៊ីវិសាល       June-05-2016, 9:30 pm         353

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ចិន ទទូច​ឲ្យ​អាមេរិក និង​ជប៉ុន ឈប់​ចោទ​ខ្លួន​លើ​បញ្ហា​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​