ក្រសួង​វប្បធម៌​ឆ្លើយតប​ការ​មហាជន​ចំពោះ​ថៃ​គ្រោង​ស្នើ​ដាក់​ល្ខោនខោល​ជា​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក​

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួង​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រសិល្បៈ​បានចេញ​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​មួយ បន្ទាប់ពី​មានប្រតិកម្ម និង​ការចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ពី​មហាជន​ខ្មែរ​រឿង​ប្រទេស​ថៃ​គ្រោង​ស្នើ​ដាក់​ល្ខោនខោល​ជា​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក ។​