ទឹម រដ្ឋា បាន​តំណែង​នៅ​PNN ក្រោយ​ត្រូវគេ​បង្ខូចឈ្មោះ​៣​ឆ្នាំ​

dnt-news : ​ប្រមាណ​៣​ឆ្នាំ​មកហើយ ដែល​តារា​សម្ដែង​ល្បីឈ្មោះ​កញ្ញា ទឹម រដ្ឋា បាន​អះអាងថា​អត់​មានរឿង​ភាគ​សម្ដែង​ទាល់តែសោះ ដោយសារតែ​គេ​បង្ខូច​ឈ្មោះថា​នាង​ឈប់​ទទួល​ថត​រឿង​ភាគ​ព្រោះតែ​ខ្លាច​ខូច​ស្បែក​និង​ថា​គូស្នេហ៍​ក្នុងពេល​មិនទាន់​បែក​គ្នា​នោះ​ហាមឃាត់​។ នាង​ថ្លែង​បែបនេះ បន្ទាប់ពី​ត្រូវបាន​ទូរទស្សន៍​PNN