អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ ​កំពុង​បើក​កិច្ចពិភាក្សា​រឿង​សមាគម​មួយ​ប្ដឹង​ថ្នាក់ដឹកនាំ គ.ជ.ប

អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ ​កំពុង​បើក​កិច្ចពិភាក្សា​រឿង​សមាគម​មួយ​ប្ដឹង​ថ្នាក់ដឹកនាំ គ.ជ.បភ្នំពេញ ​៖ ​នៅ​វេលា​ម៉ោង​១០​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​០៦ ខែ​មិថុនា នេះ ​ អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​ បាន​និង​កំពុង​បើក​កិច្ចពិភាក្សា​រឿង​សមាគម​ជ័យ​លាភី ​បញ្ញាជន ​កម្ពុជា​ ដែល​បាន​ប្ដឹង​ថ្នាក់ដឹកនាំ គ​.​ជ​.​ប ពី​បទ​ថា​បាន​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ពុក​រលួយ ក្នុង​កា​តែងតាំង​មន្ត្រីរាជការ៕