សព​របស់​កីឡា​ប្រដាល់​ជើង​ឯង​ពិភព​លោក Muhammad Ali បាន​ទៅ​ដល់​ផ្ទះ​របស់​លោក​ហើយ​

សាក​សព​របស់​លោក Muhammad Ali អតីត​កីឡាករ​ប្រដាល់​ជើង​ឯក​ពិភព​លោក​ខាង​ទម្ងន់​ធ្ងន់​បាន​ទៅ​ដល់​តំបន់​ទី​ប្រជុំ​ជន Louisville នៅ​ក្នុង​រដ្ឋ Kentucky ហើយ​ដើម្បី​ត្រៀម​រៀប​ចំ​ពិធី​បុណ្យ​សព​លោក​នៅ​ចុង​សប្ដាហ៍​នេះ។